Huruledes Nils Persson på Åsen utfodrade och skötte sin svinkreatur och af dem beredde sig en stor afkastning

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vestmanlands läns hushållningssällskap, A.F. Bergh 1894 Sverige, Västerås, Västerås 12 sidor 21 cm