Hus & gård i det förurbana samhället

Författare
(Projektledning: Ola Kyhlberg redaktion: Hans Göthberg, Ola Kyhlberg, Ann Vinberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 1995 Sverige, Stockholm 2 vol. 30 cm