Husby-Sjutolfts socken med Ekolsund i Trögds härad, Uppland - strödda upplysningar 1200-1900 om gårdar, kyrkan torp m.fl

Författare
Otto Helander
(Otto Helander.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Otto Helander, Kista snabbtryck 2007 Sverige, Solna, Stockholm 135 sidor. ill. 978-91-631-8819-0