Husdjurslära för de lägre lantbruksläroverken - På uppdrag av Kungl. Lantbruksstyrelsen utarb. av Nils Hansson, Ludvig Nanneson och Ivar Johansson. 5:e omarb. uppl

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1934-35 Sverige, Stockholm