Huset har ingen filial

Författare
Lars Ahlin
(Lars Ahlin.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alba, Rahm 1978 Sverige, Stockholm, Lund 296 sidor. 21 cm
Tiden, Boquist 1949 Sverige, Stockholm, Stockholm 315 sidor.
Tiden 1949 Sverige, Stockholm 315 sidor.