Hushållning med mark, vatten, luft och energi D. 2, En fallstudie i Lerums kommun

Författare
Conny Jerer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., Spångberg 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 79 sidor. ill., kart.