Hushållning med mark, vatten, luft och energi

Författare
Conny Jerer
(Conny Jerkbrant, Kjell Jonasson, Björn Malbert, Hans Bjur.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr. 1983 Sverige, Stockholm 2 d. 30 cm
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., Spångberg 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 63 sidor. ill., kart.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan