Husmoderns trädgårdsbok

Författare
Nils Sonesson
(Nils Sonesson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund, Bonnier 1927 Sverige, Stockholm 386 sidor. xvi pl. ill.