Hussvampen och konservering av trä mot röta

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1927 Sverige, Stockholm 68 sidor., 8 pl.-bl.
Bokhandelscentralen 1927 Sverige, Stockholm 68 sidor., 8 pl.-bl.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan