Huts and houses - Stone Age and Early Metal Age buildings in Finland

Författare
(Ed.: Helena Ranta translation: Eljas Oksanen, Jarmo Kankaanpää and Tuija Rankama.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
National Board of Antiquities 2002 Finland, Helsinki 255 sidor. ill. (vissa i färg)