Huvuddragen av judarnas historia från babyloniska fångenskapen till Jerusalems förstöring

Författare
John G. Princell
(J. G. Princell med tillägg av Josephine Princell samt försedd med författarens biografi av Axel Fredenholm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hall 1924 Sverige, Jönköping 660 sidor. 20 cm