Huvudgårdar och herravälden - en studie av småländsk medeltid

Författare
Martin Hansson
(Martin Hansson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell International, Grafiska punkten 2001 Sverige, Stockholm, Växjö 372 sidor. ill. 24 cm