Huvudvärk - dess orsaker och behandling

Författare
Erik Ask-Upmark
(Erik Ask-Upmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Hæggström 1968 Sverige, Stockholm, Stockholm 106 sidor.