Hva er fascisme? - et essay om fascismens historie og sosiologi

Författare
Hans Fredrik Dahl
(Hans Fredrik Dahl.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pax 1972 Norge, Oslo 162 sidor. tab.