Hvad kärlek är och andra noveller

Författare
Anna Wahlenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1912 Sverige, Stockholm 162 sidor.