Hvad som hälst eller Polnische Wirtschaft - Kupletter, bilder och musik ur Folkteaterns nyårsrevy 1912

Författare
Axel Engdahl, 1863-1922
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
A.-b. Janhekts distr.-affär. 1912 Sverige, Göteborg 22 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan