Hvor går Japan?

Författare
Lasse Berg
(Lasse Berg & Lisa Berg overs. av Per Th. Edwardsen)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1973 Norge, Oslo 187 sidor. : ill. 82-05-05918-7