Hydraulik - övningsbok med laborationer

Författare
Lars-Bertil Larsson
(Lars-Bertil Larsson, Karl-Erik Nordgren.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Kristianstads boktr. 1997 Sverige, Stockholm, Kristianstad 146 sidor. ill., diagr., tab. 30 cm
Liber 1995 Sverige, Stockholm 134 sidor. ill (vissa i färg) 978-91-47-00617-5
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Stockholm 146 sidor. : ill., diagr., tab. 30 cm 91-21-13133-3
Liber, Kristianstads boktr. 1989 Sverige, Stockholm, Kristianstad 146 sidor. ill., diagr., tab. 30 cm
Mecman 1987 Sverige, Stockholm, Norge 134 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm