Hydraulik - övningsbok med laborationer

Författare
Lars-Bertil Larsson
(Lars-Bertil Larsson, Karl-Erik Nordgren.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Kristianstads boktr. 1997 Sverige, Stockholm, Kristianstad 146 sidor. ill., diagr., tab. 30 cm
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Stockholm 146 sidor. : ill., diagr., tab. 30 cm 91-21-13133-3
Liber, Kristianstads boktr. 1989 Sverige, Stockholm, Kristianstad 146 sidor. ill., diagr., tab. 30 cm
Mecman 1987 Sverige, Stockholm, Norge 134 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm