Hydrothermal processing of cereals - optimal conditions for phytate degradation and myo-inositol formation : effect on phytase activity and mineral absorption

Författare
Eva-Lotta Bergman
(Eva-Lotta Bergman.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk., Chalmers reproservice 2000 Sverige, Göteborg, Göteborg [10], 97 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm