Hygienens roll i kvalitetssäkringen - hygienombudutbildning

Författare
Siw Hemmingsson
(Författare: Siw Hemmingsson, Gudrun Johansson, Mona-Lisa Karlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norra Älvsborgs länssjukhus, Länssjukvården i norra Älvsborg, Landstinget i Älvsborg 1994 Seychellerna, Trollhättan 7 sidor.