Hypotheses about cue-criterion relations in linear and random inference tasks

Författare
Håkan Alm
(Håkan Alm, Berndt Brehmer)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1980 Sverige, Umeå 20 sidor. : diagr.