Hypotheses about cue-criterion relations in linear and random inference tasks

Författare
Håkan Alm
(Håkan Alm, Berndt Brehmer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1982 Sverige, Umeå 20 sidor. : diagr. 30 cm