I Bernadottes land

Författare
August Strindberg
(August Strindberg förord och komment.: Germund Michanek övers. från franska: Sven Stolpe.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bromberg, A & W 1981 Sverige, Uppsala, Uppsala 152 sidor. ill. 22 cm