I Ceylons brända dalar - liv och leverne ur verkligheten

Författare
Arne Lanka, pseud. för Martin Lindström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skoglund 1925 Sverige, Stockholm 262 sidor.