I&D-funktionen som ett informationsbehandlande system

Författare
Jan Forslin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Sverige, Stockholm