I Fales spår- in i vår medeltid - Bureätten studiematerial

Författare
Sten Rigedahl
(Sten Rigedahl; illustrationer: Rolf Bengtsson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NBV 2008? Sverige, Sundsvall 63 sidor. färgill., fotogr.