I Honom

Författare
Kenneth E. Hagin
(Kenneth E. Hagin översättning: Sven Bengtsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Agape 1993 Sverige, Falun 32 sidor. 14 cm 91-630-1535-8