I Jesu land - en resa i Israel och Transjordanien

Författare
Lewi Pethrus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1950 Sverige, Stockholm 319 sidor., [36] pl.-s. ill. 23 cm