I Petrus fotspår på biblisk och klassisk mark, Studieplan

Författare
Erik Beijer
(Mai Beijer, Lennart Calmegren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SkeabVerbum 1982 Sverige, Älvsjö 35 sidor. 91-526-0980-4, 91-526-0196-X