I andens vind - missionär, journalist och predikant på livslång upptäcksfärd

Författare
Olof Djurfeldt
(Olof Djurfeldt.)
Genre
Biografi, Biografier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Libris, Scandbook 2015 Sverige, Örebro, Falun 431 sidor., [8] pl.-s. 24 cm 978-91-7387-451-9