I bostadsfrågan - I bondefrågan

Författare
Friedrich Engels
(Friedrich Engels.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Proletärkultur, HS offset 1982 Sverige, Göteborg, Göteborg 189 sidor. 21 cm
Fram, Progress 1978 Sverige, Göteborg, Moskva [2], 104 sidor., [1] pl.-bl. 20 cm 91-7510-009-6
Progress, Arbetarkultur 1974 Sverige, Moskva, Stockholm 104 sidor. 91-7014-024-3
Arbetarkultur 1946 Sverige, Stockholm 133 sidor.