I brytningstid, Samtalshandledning - en dokumentär berättelse

Författare
Per Strandberg
(Per Strandberg och Cecilia Borggård)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Folksam 1992 Sverige, Stockholm [2] sidor., sidor. 5-29 22 cm 91-550-3926-X, 91-550-3720-8