I död och lust, till dess att kärleken till flaskan skiljer oss åt: En samling poesi skriven av en alkoholist

Författare
Jonny Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Books on Demand 2020 Sverige 978-91-7569-892-2