I död och lust, till dess att kärleken till flaskan skiljer oss åt - en poesi samling av författaren och poeten, alkolisten

Författare
Jonny Karlsson
(Jonny Karlsson.)
Genre
Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
BoD 2014 Sverige, Stockholm 160 sidor. 978-91-7463-542-3