I de levandes land - roman från frälsningsarméns början

Författare
Nils Hydén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad 1934 Sverige, Uppsala 304 sidor.