I djäknekappa och vapenrock

Författare
Martin Nylund
(Martin Nylund ill.: Gunnar Widholm)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonist. 1932 Sverige, Stockholm 114 sidor. : ill.