I fjälluft

Författare
Laura Fitinghoff
(Laura Fitinghoff.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eboklagret/Omnibus 2005 Sverige, Tyresö
Sv. andelsförl. 1923 Sverige, Stockholm 270 sidor., frontespis
J.A. Lindblad 1914 Sverige, Uppsala 462 sidor.
Bokförlaget Minerva 1911 Sverige, Stockholm 478 sidor.
N. J. Schedin 1899 Sverige, Stockholm 388 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan