I krinolinens tidevarv - en kulturkrönika i Göteborgs-perspektiv

Författare
Claes Krantz
(Claes Krantz.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gumpert 1937 Sverige, Göteborg 319 sidor. ill.