I krusbärslandets storstäder - om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö

Författare
Pieter Bevelander
(Pieter Bevelander, Benny Carlson, Mauricio Rojas.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle, Kristianstads boktr. 1997 Sverige, Stockholm, Kristianstad 222 sidor. diagr., tab. 22 cm