I kulturarvets fotspår - nya möjligheter för svensk turism

Författare
(Kjell-Åke Aronsson ... redaktör: Christina Frimodig fotografer: Mats Jansson ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
ETOUR, Ågren 2003 Sverige, Östersund, Örnsköldsvik 92 sidor. färgill.