I kunskapens intresse - SACO:s första sex decennier

En historik över SACO:s (Svenska Akademikers centralorganisation) första 60 år. Vad har organisationen velat och vad har den åstadkommit?

Författare
Anders Björnsson
(Anders Björnsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Kristianstads boktryckeri 2007 Sverige, Stockholm, Kristianstad 400 sidor. ill. 25 cm 978-91-7331-087-1