I linje - svensk teckning under hundra år : 3 april - 16 maj 2004

Författare
(Katalogredaktion: Mårten Castenfors & Bo Nilsson foto: Ulf Sjöstedt ....)
Genre
Katalog, Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liljevalchs konsthall 2004 Sverige, Stockholm Ca 100 sidor. med var. paginering (vissa transparenta) ill. (vissa i färg)