I morernas händer

Författare
Mungo Park
(Mungo Park översättning av E. Lindström och E. Edwinsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Niloé 1952 Sverige, Uddevalla, Stockholm 303 sidor. : ill.