I musikens kvarter

Författare
Oscar Hedlund
(Text: Oscar Hedlund och Rebecka Millhagen fotografier: Per B. Adolphson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Byggförl./Kultur, Fälth och Hässler 1998 Sverige, Stockholm, Värnamo 128 sidor. ill. (vissa i färg) 29 cm