I myrtenträdgården - studier i tidig islamisk mystik

Författare
Tor Andræ
(Tor Andræ.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Doxa, Doxa press 1981 Sverige, Lund, Lund 197 sidor. 19 cm
Bonniers 1947 Sverige, Stockholm 195 sidor.
Bonnier 1947 Sverige, Stockholm 196 sidor.