I närbild. 1

Författare
Ola Terje
(Foto: Ola Terje utgiven av Skånes konstförening.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
nnnn , Malmö [62 s] ill