I närbild - Asmund Arle, Richard Björklund, Martin Emond, Felix Hatz, Tora Vega Holmström, Ivan Jordell, Brita af Klercker, Bertil Lundberg, Emil Olsson, Max Walter Svanberg, Jonas Åkesson, Herman Österlund

Författare
Ola Terje, 1936-
(Foto: Ola Terje, Utg. av Skånes konstförening.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seelig, Sydsv. dagbl. 1963 Sverige, Malmö, Stockholm, Malmö (62) sidor. Ill.