I sanningens och fantasins namn - talaren Vilhelm Moberg

Författare
Vilhelm Moberg
(Anna-Karin Carlstoft Bramell, red.)
Genre
Tal
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Scandbook 2011 Sverige, Stockholm, Falun 224 sidor. 21 cm 978-91-7331-428-2