I sjörövarnas våld - för ungdomen : äventyrsroman från Erik XIV:s tid

Författare
Nils Hydén
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindqvist 1936 Sverige, Stockholm 187 sidor.